Dzieci na świecie bawią się nadal zabawkami w wojnę… dzieci na Ukrainie są ofiarami wojny!

Dzieci na świecie uczą się w szkołach …… dzieci na Ukrainie już nie mają szkół!

Dzieci na świecie chodzą bezpiecznie po ulicach miast  …… dzieci na Ukrainie już nie mają miast!

Dzieci na świecie spędzają wolny czas z Rodzicami …… dzieci na Ukrainie często już nie mają Rodziców!

Dzieci na świecie grają w gry komputerowe gdzie mają wiele zapasowych istnień …… dzieci na Ukrainie tracą swoje jedyne życie!

Dzieci na świecie mają prawo do poczucia bezpieczeństwa w swojej Ojczyźnie  …… dzieci z Ukrainy szukają  w innych krajach schronienia i stają się uchodźcami!

           

W obliczu napaści wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, w imieniu wszystkich polskich lekarzy pediatrów mówimy „NIE” bezprecedensowemu okrucieństwu stosowanemu w odniesieniu do ludności cywilnej, a szczególnie najmłodszych ofiar tej wojny jakimi są dzieci z Ukrainy. Potępiamy brak respektowania przez wojska Federacji Rosyjskiej międzynarodowych zasad neutralności placówek ochrony zdrowia i brak poszanowania pracy lekarzy i pielęgniarek na Ukrainie.

 

Pełna treść