Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego ogłasza konkurs na stanowisko Redaktora Naczelnego Czasopisma Pediatria Polska.

Szczegóły ogłoszenia

Regulamin konkursu