Na mocy uchwały Zarządu Głównego PTP (nr 23/2018) z dnia 20.04.2018 powołano Komisję Promocji Rozwoju Nauki PTP. Jednocześnie informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków o dofinansowanie publikacji naukowych.

 

Dokumenty związane: