Jak zostać członkiem

Aby zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego należy wypełnić deklarację członkowską, która musi być podpisana przez dwóch członków wprowadzających (członek aktywny, mający aktualnie opłacone składki członkowskie) oraz należy opłacić składkę członkowską, która wynosi 60 zł rocznie. Wniosek o przyjęcie do Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego jest rozpatrywany przez zarząd PTP na podstawie deklaracji, złożonej we właściwym lokalizacyjnie Oddziale PTP. O decyzji Zarząd PTP informuje oficjalnie podczas posiedzeń naukowo-szkoleniowych.

Członkowie Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego są zobowiązani do przestrzegania Statutu.

Deklaracja

Pobierz pliki


Przed wypełnieniem deklaracji prosimy o zapoznanie się z instrukcją:

Dla kandydata:

 1. Prawidłowe wypełnienie deklaracji warunkuje jej rozpatrzenie.
 2. W przypadku wypełniania ręcznego, prosimy o czytelne pismo (najlepiej drukowane litery), używanie czarnego lub niebieskiego długopisu.
 3. W przypadku wypełniania komputerowego, prawidłowo wypełniona deklaracja powinna zostać wydrukowana na jednej stronie i złożona w Oddziale Regionalnym. W przypadku problemów z wypełnieniem lub wydrukiem prosimy o przesłanie pliku na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Konieczne jest podanie adresu korespondencyjnego. Sugerujemy podawanie adresu domowego, co pozwoli uniknąć problemów przy zmianie miejsca pracy.
 5. Numery telefonów nie są konieczne, ale mogą ułatwić kontakt z członkiem lub kandydatem.
 6. Prosimy o dokładne wpisanie adresu mailowego.
 7. Konieczne jest wpisanie numeru prawa wykonywania zawodu (członkami Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego mogą być wyłącznie lekarze).
 8. Prosimy o określenie posiadanych lub odbywanych specjalizacji.
 9. Podanie tytułu naukowego pozwoli nam na odpowiednie adresowanie korespondencji.
 10. Wypełnienie deklaracji oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się ze statutem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Aktualny statut PTP można pobrać ze strony internetowej towarzystwa. W przypadku problemów możemy przesłać statut na adres mailowy.
 11. Konieczne jest podpisane deklaracji. Deklaracja bez podpisu nie zostanie rozpatrzona. Prosimy również o wpisanie daty podpisania deklaracji.
 12. Wypełnioną deklarację należy złożyć w Oddziale Regionalnym, na terenie którego praktykuje lekarz, podobnie składki należy opłacać w Oddziale Regionalnym.

Dla członków wprowadzających

 1. Podpisanie deklaracji kandydata na członka PTP oznacza, że członek wprowadzający popiera i gwarantuje kandydaturę.
 2. Prosimy o czytelne wpisanie swojego imienia i nazwiska i podanie numeru prawa wykonywania zawodu.
 3. Prosimy o podpisanie deklaracji przy swoim nazwisku.
 4. Członek wprowadzający nie może mieć zaległości w opłacaniu składek członkowskich.

Deklaracja członkowska jest rozpatrywana na najbliższym posiedzeniu Zarządu PTP. O przyjęciu w poczet członków kandydat zostanie poinformowany pocztą elektroniczną oraz wyczytany na najbliższym posiedzeniu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Formalne przyjęcie następuje po wpłaceniu pierwszej składki członkowskiej. Zalecamy wpłacenie składki bezpośrednio po złożeniu deklaracji co pozwoli na przyspieszenie procesu rejestracji.

W przypadku pytań lub wątpliwości przy wypełnianiu formularza prosimy o kontakt mailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub osobisty (na posiedzeniach PTP) z sekretarzem PTP.

Składki

Zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Oddziały Towarzystwa zobowiązane są do zbierania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie lub Zarząd Główny. Z opłacania składek zwolnieni są członkowie honorowi (§ 17 pkt. 3 Statutu PTP), z opłacania składek mogą być zwolnieni członkowie emeryci (Statut § 11 pkt. 5.1) na podstawie indywidualnej pisemnej prośby do Zarządu Oddziału.
Płatności można dokonać poprzez:

 • wpłatę gotówkową na konto
 • wpłatę bezgotówkową przelewem na konto
 • wpłatę skarbnikowi na posiedzeniach naukowo-szkoleniowych PTP

Nr rachunku bankowego, na który wpłacamy składki członkowskie można uzyskać we właściwym Oddziale PTP

Aktualna wysokość składki wynosi 60 złotych rocznie.

Składka członkowska obejmuje prenumeratę czasopisma „Pediatria Polska”.

Uwaga! W związku z dużą bezwładnością cyklu aktualizacji osób uprawnionych do otrzymywania prenumeraty, w przypadku przerwy w opłacaniu składek lub dla nowych członków, rozpoczęcie wysyłania prenumeraty może nastąpić po kilku miesiącach od uiszczenia składki. Regularne opłacanie składek gwarantuje nieprzerwaną prenumeratę.

Prawa i obowiązki

Materiał w opracowaniu