Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetyu Medycznego we Wrocławiu
Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej
Komisja Etyki Dolnośląskiej Rady Lekarskiej
Komisja Bioetyki przy Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej
oraz
Ośrodek Prawa Medycznego LexMedis i Stowarzyszenie „Pokonać Sepsę”
zapraszają na Konferencję Naukowo-Szkoleniową


pt.: „dylematy medyczne i prawne. Intensywna terapia. Bezpieczna dla pacjenta i lekarza.

która odbędzie się dnia 10 maja 2013r. (piątek) w godz.9.30-17.00
w Hotelu Haston City we Wrocławiu

Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi 30 PLN.
Uczestnikowi Konferencji przysługuje 6 punktów edukacyjnych.


ZAPROSZENI PRELEGENCI
Prof.dr hab.BARBARA ŚWIĄTEK
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Prof.dr hab.ANDRZEJ ZOLL
Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Prof.dr hab.KRZYSZTOF KUSZA
Kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii CM Uniwersytetu im.Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab.GRAŻYNA DUREK, prof.nadzw.
Kierownik I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Dr n.praw.MAŁGORZATA SZEROCZYŃSKA
Prokuratura Okręgowa w Warszawie
AGNIESZKA PIOTROWSKA
Sędzia Sądu Najwyższego
Adw.ANDRZEJ MALICKI
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu


KOMITET ORGANIZACYJNY
Prof.dr hab.ANDRZEJ KÜBLER
Kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Dr n.med.IGOR CHĘCIŃSKI
Prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu
Dr n.med.JAKUB TRNKA
Przewodniczący Komisji Etyki Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu
Dr n.med.TERESA KAISER
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Dr n.med.MAŁGORZATA LIPIŃSKA-GEDIGA
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Lek.JACEK SIEWIERA
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu


PROGRAM KONFERENCJI

Godz.9.30-10.00    Rejestracja uczestników
Godz.10.00-10.30    Powitanie i wprowadzenie do zagadnień konferencji - prof.dr hab.Andrzej Kübler, lek.Jacek Siewiera
Godz.10.30-11.00    Zgoda na leczenie w systemie prawa polskiego - prof.dr hab.Barbara Świątek

CZĘŚĆ I. Opis przypadków, komentarz medyczny i prawniczy
Godz.11.00-11.45    Zgoda na leczenie w oddziale intensywnej terapii. Pacjent przytomny.
Godz.11.45-12.30    Zgoda na leczenie w oddziale intensywnej terapii. Pacjent nieprzytomny.
Godz.12.30-13.15    Zgoda na zaprzestanie terapii niewskazanej i nieskutecznej w inten-sywnej terapii.
Godz.13.15-14.00    PRZERWA KAWOWA – LUNCH
Godz.14.00-17.00    CZĘŚĆ II. Dyskusja: opinie, podsumowanie, wnioski.


Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konferencji proszone są o uiszczenie opłaty w wysokości 30 PLN (opłata obejmuje: materiały konferencyjne, lunch, kawę) do dnia 12 kwietnia 2013r. na konto Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu z dopiskiem „konferencja 10 maja”:

InvestBank    25 1680 1235 0000 3000 2153 4508

Rejestracja uczestników odbędzie się na podstawie dokonanych wpłat.