V Zjazd, XXI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej,

5-7.09.2013, Warszawa

Szczegółowe informacje i rejestracja na stronie: http://sympozjum.pted.pl/

Więcej informacji